4Hands Handtherapie

The new kids in town

Over ons

Zo verloopt het zorgtraject (picto’s)

De eerste afspraak bij de handtherapeut is altijd een combinatie van intake-gesprek en behandeling (wanneer mogelijk). Houdt rekening met een afspraak van gemiddeld 50-60 minuten. Vervolgafspraken (reguliere behandeling) nemen gemiddeld 20-30 minuten in beslag.

Afspraak maken

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, auctor aliquet aenean sollicitudin.

Intakegesprek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, auctor aliquet aenean sollicitudin.

Behandeling

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, auctor aliquet aenean sollicitudin.

Nazorg

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, auctor aliquet aenean sollicitudin.

6+ jaar internationale ervaring

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Na contact over uw klachten hebben wij de mogelijkheid om direct een afspraak met u te maken. Op specifiek verzoek van uw behandelend arts kunnen wij vaak dezelfde of volgende dag een afspraak met u plannen.

Vergoeding en regelgeving

Vergoeding

Handtherapie valt binnen onze praktijk onder het erkend paramedisch beroep Ergotherapie. U krijgt per jaar maximaal 10 uur ergotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Verschillende verzekeraars vergoeden daarnaast extra uren uit de aanvullende verzekering.

LET OP: Eigen risico

Bij alle ergotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is er sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. In 2021 betreft het eigen risico van €385,-. Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Mocht een spalk of brace nodig zijn voor uw herstel, dan zal de therapeut deze op maat maken of aanmeten. De vergoeding van de spalk/brace (materiaal) is afhankelijk van de spalk.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid erop te letten of u het aantal verzekerde uren overschrijdt. Indien u eerder in het jaar al bent behandeld of op dit moment bijvoorbeeld bij een andere ergotherapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij uw therapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal uren die u bij ons vergoedt krijgt door uw verzekeraar. Bent u niet of onvoldoende voor de overige uren verzekerd, dan komen de kosten van deze uren voor eigen rekening. U kunt deze achteraf niet reclameren.

Behandelingsovereenkomst en Privacy

Wij zullen u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Dit formulier ontvangt u van ons tijdens het eerste contact of via de mail.

Afspraak verzetten of annuleren

Tot 24 uur voor de afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen of wijzigen. Dit kan via het centrale telefoonnummer xxxxxxxxxx. Afspraken die u niet tijdig afzegt of afspraken waarbij u niet verschijnt moeten wij persoonlijk bij u in rekening brengen. De kosten voor een behandeling bedragen xxxxxxxxxx.

4 Hands Handtherapie biedt u altijd de mogelijkheid om afspraken waarvoor u fysiek verhinderd bent om te laten zetten in een digitale beeldbelafspraak, mits de therapeut de inschatting maakt dat dit een toevoeging is op het behandeltraject. 

Regelgeving

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor verdere informative verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling