4Hands Handtherapie

Privacy Policy

Regelgeving

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor verdere informative verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Bescherming persoonsgegevens

4Hands Handtherapie gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling en overleg met andere behandelaren. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden verkocht of zonder toestemming worden gedeeld.

4Hands Handtherapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die u bij ons achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of werkwijze van uw handtherapeut, bespreek dit dan eerst met de behandelend therapeut. Komt u er samen met ons niet uit dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD AMERSFOORT
tel.nr.: 033 421 61 89

Cookies

4Hands Handtherapie houdt algemene bezoekgegevens bij van de website 4handshandtherapie.nl zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om het verkeer op onze website bij te houden en deze vervolgens goed mogelijk af te stemmen op u als bezoeker.

Wijzigen privacy policy

4Hands Handtherapie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van 4Hands Handtherapie.